Hästar dog när de skulle krossa Östersjön

Idag har jag en tråkig nyhet som jag ändå vill dela med mig utav. Det gäller de två travhästarna som omkommit efter att ha rest med en färga över Östersjön under stormiga förhållanden under en natt. Hästarna skulle fraktas till Stockholm från Helsingfors och påstås ha avlidit under färden till följd av syrebrist. Detta är givetvis högst beklagligt och jag kan personligen tycka att det är otroligt märkligt och tragiskt att en sådan sak kan ske i Europa 2017.

hästar östersjön

Det sägs att chauffören som ansvarade för hästarna blev sjösjuk och därefter skulle personal på båten kolla till hästarna. Detta gjorde man också, och så sent som klockan halv 4 på natten så uppgavs att hästarna mådde bra. Senare tidig morgon upptäcktes det att både hästarna vad döda. De har nu fraktats till Uppsalas Djursjukhus där de två travhästarna skall obduceras. Det var med färgebolagen Tallink Silja Line som hästarna fraktades men talesman för bolaget säger att det är upp till den som transporterar hästen som har ansvaret och får bedöma om väder och förhållanden är lämpliga att resa i.

De två omkomna hästarna var Pine Crown Girl och Euphoria Diablo. De var sex respektive fem år gamla och tävlade med 25 respektive 10 starter. De tjänade in sammanlagt drygt 200 000 svenska kronor uppskattningsvis.