Travtränare

För en travtränare så finns det inga dåliga väder. En travtränares uppgift är att träna hästarna på travbanan. Det krävs mycket arbete för att nå framgång med hästen. Som travtränare är din huvuduppgift att träna hästarna. Vanligtvis arbetar travtränare på ett stall där ägarna till hästen hyr in sina hästar för att du ska träna dem så mycket som möjligt. Varje travtränare skriver en träningsdagbok för att dokumentera hur mycket hästen har tränat och vilket resultat man har uppnått. Det är också en hästtränares uppgift att planera hur mycket och på vilket sätt varje häst ska tränas. Som travtränare kör du själv hästarna på träningsbanan. Det ingår även många andra sysslor i arbetet som travtränare, till exempel att träningsbanorna sköts.

Även om det största delen av tiden går åt till fysiskt arbete med hästarna så kräver arbetet även en hel del administration. Som travtränare planerar och samordnar du inför tävlingar. Det innebär till exempel att hitta rätt lopp till rätt häst och att göra anmälnings och så vidare. Ofta kör du som travtränare tävlingslopp själv men det är också vanligt att hyra in travkuskar. I arbetet ingår också andra administrativa arbetsuppgifter som budet, kalkyler, inköp, fakturering och mycket annat.

En häst kräver omfattande skötsel. För den som alrig har ägt en häst kan det vara svårt att föreställa sig alla arbetsmoment. Hästen ska bland annat ryktas, utfodras och deras boxar ska hållas rena. Arbetar man på ett större stall samarbetar man och är chef över lärlingar och hästskötare.

En viktig del där många travtränare brister är samarbetsförmåga. Det finns många som du måste kontinuerligt hålla kontakten med. Det är allt från ägarna av hästen till diverse personal som arbetar i stallet. Att arbeta med hästar innebär också stort ansvar och kräver omfattande arbetsbelastning. En travhäst som springer in mycket pengar kan vara extremt dyr och en investering för ägaren. Det är viktigt att travtränaren känner ett stort ansvar för att hästarna mår bra och tar hästen till veterinären om det skulle behövas.

Kom ihåg att arbetat som travtränare är både fysiskt och psykiskt påfrestande. Det gäller att både tycka om att träna och klara den press som det innebär att köra tävlingslopp. Som travtränare gäller det också att vara beredd på oförberedda händelser och oregelbundna tider. Till exempel innebär det arbete många helger då hästarna springer tävlingslopp. Resorna till dessa tävlingslopp kan vara både långa och besvärliga. Det gäller att inte stressa upp sig och trivas i hästen sällskap. I de allra flesta fallen så är travtränare egenföretagare. Som egenföretagare måste du vara beredd på att intäkterna är kopplade till hur många kunder du har och hur väl hästarna lyckas i tävlingsloppen. Går det bra kan det innebära stora summor men kan vara svårt innan man har etablerat sig som en känd travtränare.

Är du intresserad av att bli travtränare eller gå en travutbildning så spana in http://www.utbildningssidan.se/eg/sok/travtranare eller http://www.hastsportensfolkhogskola.se/utbildningar/travutbildningar/.